Chiến Thần Niên Đại (Convert)

 • Mô Tả
  Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, từng làm si nhân, huyết thủy một phương.

  Luôn có ít thứ, là đáng bị kỷ niệm, hiến cho cái kia huyết y phiêu phiêu niên đại.

  - lão Thí Nghiệm Chuột Bạch tác giả truyện "Võ Thần Phong
  - Bộ này hứa hẹn sẽ lại là một Siêu phẩm nữa. Anh em cùng đón đọc nhé.
  Tên tiếng trung: 战神年代 - http://www.zhulang.com/345255/index.html
  Click để mở rộng...
  Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, từng làm si nhân, huyết thủy một phương. Luôn có ít thứ, là đáng bị kỷ niệm, hiến cho cái kia huyết y phiêu phiêu niên đại. - lão Thí Nghiệm Chuột Bạch tác giả truyện "Võ Thần Phong - Bộ này hứa hẹn sẽ lại là một Siêu phẩm nữa. Anh em cùng đón đọc nhé. Tên tiếng trung: 战神年代 - http://www.zhulang.com/345255/index.html

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Chặt đầu hổ
 2. chương 3: sinh tử tập kết
 3. chương 4: Khách từ ngoài núi tới
 4. chương 5: Thú linh văn
 5. chương 6: Huyết Nhãn mở
 6. Chương 7: Tổ Huấn
 7. Chương 8: Hồng Phong thương hội
 8. Chương 9: Phong hoa tuyệt đại
 9. Chương 10: Nữ nhân tâm kế
 10. Chương 11: Vỡ
 11. Chương 12: Đồng bọn
 12. Chương 13: Đoạt nữ nhân
 13. Chương 14: Bá Vương Quỷ Ấn
 14. Chương 15: Tiểu nữ Nhân Nhân
 15. Chương 16: Rừng mưa xao động
 16. Chương 17: Áp
 17. Chương 18: Ham mê nữ sắc
 18. Chương 19: Bạo đầu
 19. Chương 20: Tính chất ác liệt
 20. Chương 21: Lão Hầu gia
 21. Chương 22: Trá hình cứu hộ
 22. Chương 23: Nữ nô dưỡng thành
 23. Chương 24: Ác phỉ Linh Đồ
 24. Chương 25: Rắn rết dụng tâm
 25. Chương 26: Động đất
 26. Chương 27: Nguyên sinh trạng thái
 27. Chương 28: Trứng hổ
 28. Chương 29: Tử Giác Lôi Hổ
 29. Chương 30: Cắn chết không thả
 30. Chương 31: Phùng Thi Ngũ
 31. Chương 32: Kim Thược Linh Quả
 32. Chương 33: Làm loạn
 33. Chương 34: Phong thưởng
 34. Chương 35: Độc thủ
 35. Chương 36: Bị tập kích
 36. Chương 37: Nguyệt Linh Lung
 37. Chương 38: Chí hướng
 38. Chương 39: Bị nguyền rủa Yêu đao
 39. Chương 40: Thâm nhập
 40. Chương 41: Bát phương tập hợp
 41. Chương 42: Bí hiểm
 42. Chương 43: Xa xôi kêu gọi
 43. Chương 44: Thiên Kiêu
 44. Chương 45: Ba hùng cùng động
 45. Chương 46: Cục diện mất khống chế
 46. Chương 47: Tiêu diệt
 47. Chương 48: Thâm nhập biển mây
 48. Chương 49: Mở ra sát trường
 49. Chương 50: Huyết nhãn
 50. Chương 51: Thoát thai hoán cốt
 51. Chương 52: Cứu
 52. Chương 53: Trước thời hạn báo thù
 53. Chương 54: Quỳ lạy
 54. Chương 55: Kết minh
 55. Chương 56: Lần thứ hai tao ngộ
 56. Chương 57: Chính thống Nguyệt gia người
 57. Chương 58: Mạch nước ngầm
 58. Chương 59: Lục mập
 59. Chương 60: Đạo tặc Sở Lục Giáp
 60. Chương 61: Bạo động