Chiến cơ vô hạn (Convert)

 • Mô Tả
  Prometheus, thứ nguyên kẽ hở vô hạn cứ điểm, một cái cái xuyên toa vu cơ chiến vô hạn thế giới

  Với tư cách một người duy nhất thuộc tính không có một cái đầy 10 địa cầu yếu gà, Tiêu Nhiên cảm giác áp lực rất lớn

  Nhưng quen thuộc kịch tình, quen thuộc cơ thể tham số, quen thuộc cơ thể bộ kiện, Tiêu Nhiên tỏ vẻ có thể nghịch thiên

  Vô hạn cơ chiến, cơ chiến bản vô hạn

  Thế giới nhiệm vụ: 《 Gundam SEED》——>《 Macross F》——《 Gundam 00》——> kính thỉnh chờ mong

  Không có gì phải nói thêm, muốn thêm đọc kỹ lại phần giới thiệu. T/g viết được 1.2tr chữ, update chương mới nhất. Fan Mecha hoan nghênh. Trong truyện sẽ thường xuyên xuất hiện các cơ thể chỉ xuất hiện ở ngoại truyện, các bác nào lạ mời copy tên google xem hình, các mech đa số đã edit đủ tên.

  Ai thắc mắc thằng La? Áo lông ngươi trong truyện thì nó là Lowe. Guele, nhân vật chính trong loạt ngoại truyện Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED VS Astray, Mobile Suit Gundam SEED Destiny Astray R, và nhiều ngoại truyện khác
  Click để mở rộng...
  Prometheus, thứ nguyên kẽ hở vô hạn cứ điểm, một cái cái xuyên toa vu cơ chiến vô hạn thế giới Với tư cách một người duy nhất thuộc tính không có một cái đầy 10 địa cầu yếu gà, Tiêu Nhiên cảm giác áp lực rất lớn Nhưng quen thuộc kịch tình, quen thuộc cơ thể tham số, quen thuộc cơ thể bộ kiện, Tiêu Nhiên tỏ vẻ có thể nghịch thiên Vô hạn cơ chiến, cơ chiến bản vô hạn Thế giới nhiệm vụ: 《 Gundam SEED》——>《 Macross F》——《 Gundam 00》——> kính thỉnh chờ mong Không có gì phải nói thêm, muốn thêm đọc kỹ lại phần giới thiệu. T/g viết được 1.2tr chữ, update chương mới nhất. Fan Mecha hoan nghênh. Trong truyện sẽ thường xuyên xuất hiện các cơ thể chỉ xuất hiện ở ngoại truyện, các bác nào lạ mời copy tên google xem hình, các mech đa số đã edit đủ tên. Ai thắc mắc thằng La? Áo lông ngươi trong truyện thì nó là Lowe. Guele, nhân vật chính trong loạt ngoại truyện Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED VS Astray, Mobile Suit Gundam SEED Destiny Astray R, và nhiều ngoại truyện khác

Danh Sách Chương:

 1. Chương 02: Gundam SEED
 2. Chương 03: Người ngoài hành tinh trong lắm hiếm thấy
 3. Chương 04: Chạy trốn
 4. Chương 05: Đối mặt người tham dự
 5. Chương 06: Murrue * Ramius
 6. Chương 07: Nhiệm vụ chi nhánh
 7. Chương 08: Lên hạm Archangel
 8. Chương 09: Dối trá áy náy
 9. Chương 10: Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành
 10. Chương 11: Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành
 11. Chương 12: Nhiệm vụ khen thưởng
 12. Chương 13: Tốt nhất tổ hợp kỹ năng
 13. Chương 14: Tinh thần đạo sư Tiêu đại sư
 14. Chương 15: Trận doanh xác định
 15. Chương 16: Đối kháng mô phỏng
 16. Chương 17: Thất bại
 17. Chương 18: Tù binh
 18. Chương 19: Phấn hồng công chúa
 19. Chương 20: Hoài nghi
 20. Chương 21: Cải tạo cơ thể
 21. Chương 22: Không rõ nôn nóng
 22. Chương 23: GINN-Tia Chớp, xuất kích!
 23. Chương 24: Trận đầu
 24. Chương 25: Nói dối
 25. Chương 26: GINN muốn gia cố? Không được!
 26. Chương 27: Trả
 27. Chương 28: Tim đập
 28. Chương 29: Halberton
 29. Chương 30: Những người kia tin tức
 30. Chương 31: Tổ bốn người
 31. Chương 32: Vu oan và giá họa
 32. Chương 33: Thiếu tá
 33. Chương 34: Hạm đội thứ tám
 34. Chương 35: Lần nữa xuất kích
 35. Chương 36: Biến cố
 36. Chương 37: Coli nghi hoặc
 37. Chương 38: Làm ngư ông một lần
 38. Chương 39: Ra ngoài ý định
 39. Chương 40: Hạ cánh
 40. Chương 41: Bỏ rơi
 41. Chương 42: Dạ tập
 42. Chương 43: Bình Minh Sa Mạc
 43. Chương 44: Vô tình gặp được
 44. Chương 45: Lowe • Guele
 45. Chương 46: Đảm bảo
 46. Chương 47: Tiêu Nhiên mục đích
 47. Chương 48: Điểm tỉnh Kira
 48. Chương 49: Nguyên nhân, thiêu đốt
 49. Chương 50: Cứu viện
 50. Chương 51: Andrew
 51. Chương 52: Làm khách
 52. Chương 53: Trò chuyện với nhau thật vui
 53. Chương 54: Lowe quà tặng
 54. Chương 55: Ra ngoài ý định đấy... Màu đen
 55. Chương 56: Đây là Gundam
 56. Chương 57: Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành
 57. Chương 58: Cơ thể hoàn thành
 58. Chương 59: Khảo thí
 59. Chương 60: Đột chiến
 60. Chương 61: Cơ thể chuyên chúc nhiệm vụ