Chỉ Duy Độc Mình Ngươi!

  • Mô Tả
    Hắn là Huyền quốc Tam vương gia Phượng Minh Vũ, gặp nàng, nhất kiến chung tìnhThế rằng, nàng sẽ mãi là của hắnTâm hắn duy độc mình nàng, say đắm nàngThế nhưng, đời người có ai đoán trước được sao?Hắn mất nàng sao? Không bao giờ!Nàng là Minh Vũ Dạ Nguyệt, xuyên qua thời không trở thành muội muội của Minh VươngĐồng nghĩa nàng là Minh cung tiểu công chúaKhuynh thế khuynh thành, tuyệt mỹ khuynh sắcGặp hắn, nhất kiến chung tìnhTâm chỉ thuộc về hắnCuộc đời chẳng hay trước đượcNàng đột nhiên xuyên trở về thời không 21Thiên a, lúc ta muốn về liền không mang ta về, bây giờ ta chỉ muốn ở đó, yêu hắn mà thôiCầu thiên cho ta trở về, để mãi yêu hắn!
    Click để mở rộng...
    Hắn là Huyền quốc Tam vương gia Phượng Minh Vũ, gặp nàng, nhất kiến chung tìnhThế rằng, nàng sẽ mãi là của hắnTâm hắn duy độc mình nàng, say đắm nàngThế nhưng, đời người có ai đoán trước được sao?Hắn mất nàng sao? Không bao giờ!Nàng là Minh Vũ Dạ Nguyệt, xuyên qua thời không trở thành muội muội của Minh VươngĐồng nghĩa nàng là Minh cung tiểu công chúaKhuynh thế khuynh thành, tuyệt mỹ khuynh sắcGặp hắn, nhất kiến chung tìnhTâm chỉ thuộc về hắnCuộc đời chẳng hay trước đượcNàng đột nhiên xuyên trở về thời không 21Thiên a, lúc ta muốn về liền không mang ta về, bây giờ ta chỉ muốn ở đó, yêu hắn mà thôiCầu thiên cho ta trở về, để mãi yêu hắn!