Chân Tình Hỏa Diễm

  • Mô Tả
    Thần tiên, đương nhiên là có tình. Nàng là Xích diễm Đông phương Thần đế, một trong bốn người quyền lực nhất thần tộc.Hơn mười ngàn năm trước, nàng trao trọn trái tim cho Hắc Long vương, người ca ca luôn yêu thương nàng bằng tình yêu huynh muộiVì những hiểu lầm không đáng có, người ấy bị đem đi Thiên Môn Kính, rơi vào Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không biết lưu tới thời không nào...Với những kẻ trên giang hồ, Hắn là một ác ma máu lạnh, vô tình. Còn trong mắt nàng, hắn là cái ấm lô, siêu biến thái, và là hình bóng của người nàng tâm nguyện tìm kiếm. Rốt cuộc, trái tim nàng thuộc về ai? Vị ca ca thân thiết hay tên nam nhân biến thái luôn trêu chọc nàng?
    Click để mở rộng...
    Thần tiên, đương nhiên là có tình. Nàng là Xích diễm Đông phương Thần đế, một trong bốn người quyền lực nhất thần tộc.Hơn mười ngàn năm trước, nàng trao trọn trái tim cho Hắc Long vương, người ca ca luôn yêu thương nàng bằng tình yêu huynh muộiVì những hiểu lầm không đáng có, người ấy bị đem đi Thiên Môn Kính, rơi vào Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không biết lưu tới thời không nào...Với những kẻ trên giang hồ, Hắn là một ác ma máu lạnh, vô tình. Còn trong mắt nàng, hắn là cái ấm lô, siêu biến thái, và là hình bóng của người nàng tâm nguyện tìm kiếm. Rốt cuộc, trái tim nàng thuộc về ai? Vị ca ca thân thiết hay tên nam nhân biến thái luôn trêu chọc nàng?