Chân Linh Cửu Biến

 • Mô Tả
  Bạn đang đọc truyện Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu trên trang đọc truyện online.
  Truyện kể về quá trình một tu sĩ phổ thông phấn đấu tu luyện, trưởng thành, bao gồm cả quá trình phát triển của một môn phái với bao quyền mưu, ám sát, chiến đấu, lợi ích và phấn đấu.

  Đó là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại.

  Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm.
  Click để mở rộng...
  Bạn đang đọc truyện Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu trên trang đọc truyện online. Truyện kể về quá trình một tu sĩ phổ thông phấn đấu tu luyện, trưởng thành, bao gồm cả quá trình phát triển của một môn phái với bao quyền mưu, ám sát, chiến đấu, lợi ích và phấn đấu. Đó là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại. Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Luyện Khí
 2. Chương 2: Huyết Phù
 3. Chương 3: Sơ Băng
 4. Chương 4: Khiêu Chiến
 5. Chương 5: Đồng Kính (Gương Đồng)
 6. Chương 6: Bắt Đầu
 7. Chương 7: Tỷ Đấu
 8. Chương 8: Đánh Cuộc
 9. Chương 9: Tương Trì
 10. Chương 10: Đánh Bại
 11. Chương 11: Lãnh Thiến
 12. Chương 12: Đột Phá
 13. Chương 13: Phần Thưởng
 14. Chương 14: Tu Tâm
 15. Chương 15: Chuyên Chức
 16. Chương 16: Liệp Sát
 17. Chương 17: Thu Hoạch
 18. Chương 18: Nhiệm Vụ
 19. Chương 19: Công Đảo
 20. Chương 20: Đảo Chiến
 21. Chương 21: Thu Vét
 22. Chương 22: Công Lược
 23. Chương 23: Tao Ngộ
 24. Chương 24: Khởi Tranh
 25. Chương 25: Phân Tranh
 26. Chương 26: Giao Dịch
 27. Chương 27: Huyền Thiết
 28. Chương 28: Tầng Chín
 29. Chương 29: Bổ Nhiệm
 30. Chương 30: Mua Bán
 31. Chương 31: Tính Kế
 32. Chương 32: Kinh Doanh
 33. Chương 33: Trộm Linh
 34. Chương 34: Điển Tích
 35. Chương 35: Nghe Lén
 36. Chương 36: Kinh Biến
 37. Chương 37: Ẩn Nấp
 38. Chương 38: Vượt Cấp
 39. Chương 39: Động Phủ
 40. Chương 40: Tâm Thiện
 41. Chương 41: Hậu Tích
 42. Chương 42: Địa Khôn
 43. Chương 43: Trần Luyện
 44. Chương 44: Điền Viên
 45. Chương 45: Hội Trường
 46. Chương 46: Tiếp Tục
 47. Chương 47: Kịch Liệt
 48. Chương 48: Phi Xa
 49. Chương 49: Áp Trục
 50. Chương 50: Đấu Giá
 51. Chương 51: Tuần Hải
 52. Chương 52: Đánh Lén
 53. Chương 53: Trọng Thương
 54. Chương 54: Nghịch Tập
 55. Chương 55: Cuồng Sát
 56. Chương 56: Tái Đắc
 57. Chương 57: Chuẩn Bị
 58. Chương 58: Dung Huyết
 59. Chương 59: Dị Biến
 60. Chương 60: Nội Môn