Cậu Chủ Khát Máu

 • Mô Tả
  LỜI GIỚI THIỆU:
  Đã có bao giờ...
  Bạn tin vào sự tồn tại của một loài sinh vật đáng sợ? Họ thông minh, họ tuyệt đẹp và họ... khát máu?!!
  Đã có bao giờ...
  Bạn nghĩ đến loài sinh vật đáng sợ ấy lại chính là những kẻ xung quanh chính mình?!!
  Hay, đã có bao giờ...
  Bạn hoang mang, sợ hãi và chạy trốn khỏi tất cả... như tôi ngay lúc này đây?!!
  ~Anna Trần~
  Click để mở rộng...
  LỜI GIỚI THIỆU: Đã có bao giờ... Bạn tin vào sự tồn tại của một loài sinh vật đáng sợ? Họ thông minh, họ tuyệt đẹp và họ... khát máu?!! Đã có bao giờ... Bạn nghĩ đến loài sinh vật đáng sợ ấy lại chính là những kẻ xung quanh chính mình?!! Hay, đã có bao giờ... Bạn hoang mang, sợ hãi và chạy trốn khỏi tất cả... như tôi ngay lúc này đây?!! ~Anna Trần~