Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : Bộ Tứ Ngớ NgẩnHôn phu của tôi là bạn trai của bạn thân tôi. Còn 'bạn trai hụt' của nó lại là người tôi thích... Rồi câu chuyện sẽ đi về đâu??
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Bộ Tứ Ngớ NgẩnHôn phu của tôi là bạn trai của bạn thân tôi. Còn 'bạn trai hụt' của nó lại là người tôi thích... Rồi câu chuyện sẽ đi về đâu??