Bảy Lần Canh Cửa

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : Bảy Lần Canh CửaTác phẩm trinh thám nổi tiếng của nhà văn tài ba Alfred Hitchcock.Bảy gã khùng chỉ là thành phần của một đề cương nghệ thuật tầm cỡ, đặt nền tảng cho việc trang trí ngôi nhà; những bức tượng không phải được phác thảo tùy ý mà có vẻ muốn thể hiện một huyền thoại nào đó…
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Bảy Lần Canh CửaTác phẩm trinh thám nổi tiếng của nhà văn tài ba Alfred Hitchcock.Bảy gã khùng chỉ là thành phần của một đề cương nghệ thuật tầm cỡ, đặt nền tảng cho việc trang trí ngôi nhà; những bức tượng không phải được phác thảo tùy ý mà có vẻ muốn thể hiện một huyền thoại nào đó…