Bắc Tống Phong Lưu (Convert)

 • Mô Tả
  Lý Kỳ vốn chỉ muốn làm một tiểu đầu bếp an phận. Nhưng vàng tới nơi nào cũng sáng. Nam nhân quá xuất sắc, đôi khi không phải là một chuyện tốt.

  - Cao thái úy muốn ăn bò bít tết? Không thành vấn đề.

  - Thái thái sư muốn ăn lẩu? Bảo ông ta hẹn trước một tháng đi.

  - Lý Sư Sư muốn ăn salad trái cây? Ách...Ban ngày bận rồi, buổi tối hẵng tính.

  - Lý Thanh Chiếu muốn ăn bánh gato? Hỏi nàng ấy đã ly hôn với Triệu Minh Thành chưa?

  - Hoàng thượng muốn thưởng thức Kim Hán Toàn Tịch? Còn đang trong quá trình chuẩn bị, đợi mười năm sau hẵng nó
  Click để mở rộng...
  Lý Kỳ vốn chỉ muốn làm một tiểu đầu bếp an phận. Nhưng vàng tới nơi nào cũng sáng. Nam nhân quá xuất sắc, đôi khi không phải là một chuyện tốt. - Cao thái úy muốn ăn bò bít tết? Không thành vấn đề. - Thái thái sư muốn ăn lẩu? Bảo ông ta hẹn trước một tháng đi. - Lý Sư Sư muốn ăn salad trái cây? Ách...Ban ngày bận rồi, buổi tối hẵng tính. - Lý Thanh Chiếu muốn ăn bánh gato? Hỏi nàng ấy đã ly hôn với Triệu Minh Thành chưa? - Hoàng thượng muốn thưởng thức Kim Hán Toàn Tịch? Còn đang trong quá trình chuẩn bị, đợi mười năm sau hẵng nó

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Người Say (2)
 2. Chương 3: Người Say (3)
 3. Chương 4: Cúc Hoa Tàn
 4. Chương 5: Ôm Thuyền Khiết
 5. Chương 6: Lời Nói Dối Kinh Điển
 6. Chương 7: Công Tử Áo Tim
 7. Chương 8: Chuyện Vặt (P1)
 8. Chương 9: Chuyện Vặt (2)
 9. Chương 10: Bán Quán
 10. Chương 11: Bánh Nướng (P1)
 11. Chương 12: Bánh Nướng (P2)
 12. Chương 13: Câu Đối
 13. Chương 14: Bát Quái Và Thần Tượng
 14. Chương 15: Mẹ Con Ăn Xin
 15. Chương 16: Đối Câu Đối (P1)
 16. Chương 17: Đối Câu Đối (P2)
 17. Chương 18: Tính Toán
 18. Chương 19: Hoa Điêu Túy
 19. Chương 20: Thu Đồ Đệ (P1)
 20. chương 21: thu đồ đệ-p2
 21. chương 22: trong vại có càn khôn
 22. chương 24:cháu muốn gặp phu nhân
 23. chương 25: tần phu nhân
 24. chương 25:trả liền theo định kỳ
 25. chương 26: đàm phán
 26. chương (28 trừ 1): đàm phán-p2
 27. chương 28: first lesson
 28. chương 29: thần bí
 29. chương 30: thối um Biện Kinh
 30. chương 31:rầm cmn rộ
 31. chương 32: tiểu nha hoàn
 32. chương 33: lại tới tiểu nha hoàn
 33. chương 34: danh tiếng vang xa
 34. chương 35: giải thích
 35. chương 36: câu cá
 36. chương 37: bạch y mỹ nhân
 37. chương 38: bạch nương tử
 38. chương 39: bạch nương tử-p2
 39. chương 40: bạch nương tử-p3
 40. chương 41:một bàn đầy bạc
 41. chương 42:sợ bóng sợ gió
 42. chương 43: làm vội
 43. chương 44: thiện giả thiện báo
 44. chương 45:thái lão tam tới chơi
 45. chương 46:gian trá
 46. chương 47: theo đuôi
 47. chương 48:thái viên ngoại
 48. chương 49:nịnh hót
 49. chương 50:nghệ thuật nói dóc
 50. chương 51:nghệ thuật nói xạo -p2
 51. chương 52; tâm tư từng người
 52. chương 53: giải thích
 53. chương 54: lý do
 54. chương 55: hạn cuối
 55. chương 56: mắng chữi part 1
 56. chương 57: mắng chửi part 2
 57. chuong 58:dụng tâm lương khổ
 58. chương 59: bài học đầu tiên
 59. chương 60: bài học đầu tiên part 2
 60. chương 61; phỉ thúy hiên bán tàu hủ thúi