Anh hứa, sẽ chờ

  • Mô Tả
    Câu chuyện kể về chuyến yêu xa của hai du học sinh với nhiều sự việc xảy ra đã dẫn đến cái kết của tình yêu họ là...
    Click để mở rộng...
    Câu chuyện kể về chuyến yêu xa của hai du học sinh với nhiều sự việc xảy ra đã dẫn đến cái kết của tình yêu họ là...