Âm Mưu Thần Tượng

 • Mô Tả
  Click để mở rộng...

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1.1: Thần Tượng Là Tên Đại Vô Lại!!!
 2. Chương 1.2: Thần Tượng Là Tên Đại Vô Lại (P.2)
 3. Chương 2.1: Đại Ca Ca Tốt Bụng A! Tha Cho Tiểu Muội Đi!!!
 4. Chương 2.2: Đại Ca Ca Tốt Bụng A! Tha Cho Tiểu Muội Đi!!!(P.2)
 5. Chương 3.1: Yêu Nghiệt Tiên Sinh Ôn Nhu Thật Đáng Sợ!!!
 6. Chương 3.2: Yêu Nghiệt Tiên Sinh Ôn Nhu Thật Đáng Sợ!!! (P.2)
 7. Chương 4.1: Yêu Nghiệt So Với Sói Càng Đáng Sợ!!!
 8. Chương 4.2: Yêu Nghiệt So Với Sói Càng Đáng Sợ!!!( P.2)
 9. Chương 5: Đồng Chí Yêu Nghiệt Không Dễ Chọc
 10. Chương 6: Nhà Hàng Phương Nam.
 11. Chương 7: Công Việc Mới.
 12. Chương 8: Quà Mừng Việc Mới.
 13. Chương 9.1: Có Tôi Cho Em Dựa!
 14. Chương 9.2: Có Tôi Cho Em Dựa (P.2)
 15. Chương 10: Lọt Vào Hang Sói.
 16. Chương 11.1: Mỹ Thiếu Niên Lạ Mặt.
 17. Chương 11.2: Mỹ Thiếu Niên Lạ Mặt (P.2)
 18. Chương 12: Ghen
 19. Chương 13.1: Giang Thanh Về Rồi!?!
 20. Chương 13 (P.2): Lâm Uyển Nhu, Tôi Biết Em Lâu Hơn Em Tưởng!!!
 21. Chương 14.1: Oan Gia Ngõ Hẹp_ Yêu Nghiệt Tiên Sinh Đến Đòi Nợ!!(P.1)
 22. Chương 14.2: Oan Gia Ngõ Hẹp_ Yêu Nghiệt Tiên Sinh Đến Đòi Nợ!!(P.2)
 23. Chương 14.3: Oan Gia Ngõ Hẹp_ Yêu Nghiệt Tiên Sinh Đến Đòi Nợ!!(P.3)
 24. Chương 15.1: Báo Lá Cải (P.1)
 25. Chương 15.2: Báo Lá Cải (P.2)
 26. Chương 16.1: Chưa Hợp Vội Tan. (P.1)
 27. Chương 16.2: Chưa Hợp Vội Tan. (P.2)
 28. Chương 17.1 Tôn Trọng (P.1)
 29. Chương 17.2: Tôn Trọng (P.2)
 30. Chương 18.1: “Giải Nghệ, Cùng Cô Ấy Kết Hôn Sống Đến Già. . .!” (P.1)
 31. Chương 18.2: “Giải Nghệ, Cùng Cô Ấy Kết Hôn Sống Đến Già. . .!" (P.2)
 32. Chương 19: Mất Mặt (P.1)
 33. Chương 20: Mất Mặt (P.2)
 34. Chương 21: Em Sai Rồi~
 35. Chương 22: Mẫu Hậu Gọi Đến
 36. Chương 23: Tranh Chấp
 37. Chương 24: Kinh Hỉ Chết Người!