Âm Dương Sư Dị Giới Du (Convert)

 • Mô Tả
  Đây là một bản Sảng Văn, Sảng Văn là cái gì định nghĩa đâu này?

  Đối với nhân vật chính mà nói, không người nào ta có, người có ta ưu!

  Đối với người khác là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đối với nhân vật chính nhưng lại rất nhiều chỗ tốt!

  Người khác nằm mơ đều không chiếm được đồ vật, nhân vật chính nhưng lại một cầm một đống lớn!

  Người khác chẳng thèm ngó tới đồ vật, nhưng lại bảo bối, bị biết hàng nhân vật chính đạt được!

  Nhân vật chính hành vi, vĩnh viễn đều là quỷ dị đấy!

  Nhân vật chính tư tưởng, vĩnh viễn đều là đoán không ra đấy!

  Nhân vật chính thực lực, vĩnh viễn đều là nhất TRÂU BÒ~~ đấy! !

  Các vị xem quan khả năng muốn hỏi, như thế nào cái gì chỗ tốt đều bị nhân vật chính đụng phải, có tốt như vậy sự tình sao?

  Nhìn cuốn sách này, ngươi tựu sẽ biết: bởi vì nhân vật chính, hết thảy đều có khả năng!P/s: đồng tác giả các bộ :cực ngưu quỷ tài tại Dị Giới, võ phá thương hải, siêu cấp chiến đấu U linh
  Click để mở rộng...
  Đây là một bản Sảng Văn, Sảng Văn là cái gì định nghĩa đâu này? Đối với nhân vật chính mà nói, không người nào ta có, người có ta ưu! Đối với người khác là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đối với nhân vật chính nhưng lại rất nhiều chỗ tốt! Người khác nằm mơ đều không chiếm được đồ vật, nhân vật chính nhưng lại một cầm một đống lớn! Người khác chẳng thèm ngó tới đồ vật, nhưng lại bảo bối, bị biết hàng nhân vật chính đạt được! Nhân vật chính hành vi, vĩnh viễn đều là quỷ dị đấy! Nhân vật chính tư tưởng, vĩnh viễn đều là đoán không ra đấy! Nhân vật chính thực lực, vĩnh viễn đều là nhất TRÂU BÒ~~ đấy! ! Các vị xem quan khả năng muốn hỏi, như thế nào cái gì chỗ tốt đều bị nhân vật chính đụng phải, có tốt như vậy sự tình sao? Nhìn cuốn sách này, ngươi tựu sẽ biết: bởi vì nhân vật chính, hết thảy đều có khả năng!P/s: đồng tác giả các bộ :cực ngưu quỷ tài tại Dị Giới, võ phá thương hải, siêu cấp chiến đấu U linh

Danh Sách Chương:

 1. Chương 01: : phần đệm
 2. Chương 02: : linh hồn chuyển sinh
 3. Chương 03: : Âm Dương Tuyệt Mạch
 4. Chương 04: : tiểu thử thân thủ
 5. Chương 05: : trộm Vương
 6. Chương 06: : tiểu công tử ra tay
 7. Chương 07: : bộ mặt thật sự
 8. Chương 08: : gia hại cùng phản kích
 9. Chương 09: Đông Phương Long nộ
 10. Chương 10: : ân đoạn nghĩa tuyệt
 11. Chương 11: : thần uy lửa giận
 12. Chương 12: : không bằng cầm thú
 13. Chương 13: : chọn nhân tài
 14. Chương 14: : chú phù
 15. Chương 15: : mới áp lão sư
 16. Chương 16: : kỳ tài có một không hai
 17. Chương 17: : mưu hóa
 18. Chương 18: : vô tâm chọc vào liễu
 19. Chương 19: : loli dưỡng thành kế hoạch
 20. Chương 20: : Âm Dương Nhãn
 21. Chương 21: : thử mắt
 22. Chương 22: : so Ác Ma còn đáng sợ hơn
 23. Chương 23: : kế hoạch không bằng biến hóa
 24. Chương 24: : linh hồn khế ước
 25. Chương 25: : đi xa nhà
 26. Chương 26: : gặp gỡ bất ngờ
 27. Chương 27: : huyết chiến
 28. Chương 28: : con hạc giấy đòi mạng
 29. Chương 29: : xâm nhập hang ổ địch
 30. Chương 30: : trò chơi tử vong
 31. Chương 31: : vơ vét
 32. Chương 32: : thức linh Quỷ Nương
 33. Chương 33: : Dân Gian Nhập Môn trường học
 34. Chương 34: : thiên tài
 35. Chương 35: : nhảy lớp khảo hạch
 36. Chương 36: : trong mắt không có lão sư
 37. Chương 37: : Ký túc xá mới
 38. Chương 38: : hội đồng
 39. Chương 39: : Tiểu Bá Vương
 40. Chương 40: : kiến thức ma pháp
 41. Chương 41: : tự mình ra tay
 42. Chương 42: : tìm tới cửa
 43. Chương 43: : Liễu Hồng
 44. Chương 44: : Địa Ngục Sứ Giả
 45. Chương 45: : khiếp sợ quyết định
 46. Chương 46: : đối thủ là Vương Tuấn Kỳ
 47. Chương 47: : thiên tài PK thần đồng
 48. Chương 48: : chiến đấu thăng cấp
 49. Chương 49: : tương khắc tương sinh
 50. Chương 50: : Ký túc xá mới
 51. Chương 51: : ma pháp khảo thí
 52. Chương 52: : cái thứ nhất ma pháp
 53. Chương 53: : kết ấn ma pháp
 54. Chương 54: : Cửu Long Hí Châu
 55. Chương 55: : si mê
 56. Chương 56: : sát cơ ám sinh
 57. Chương 57: : bão nổi nữ nhân
 58. Chương 58: : quái vật VS Ác Ma
 59. Chương 59: : mượn gió bẻ măng
 60. Chương 60: : đã quyết định đi