Ám Ảnh Thần Tọa (Convert)

 • Mô Tả
  Đây là một cái hố thần cố sự.

  Một đời trước trong game Raven bị mưu sát chi thần Cyric hố chết rồi. Lần này lọt vào Ultron giới, hãm hại một cái lại một cái thần linh, sau đó liền nhen lửa thần hỏa ngồi trên thần tọa...

  Bản thân siêu viễn cổ tác giả cũ, luy kế có 《 bá vương chi thương 》 《 phi vân tinh chí 》 《 phá nhật chi tâm 》 《 Thâm Uyên sát thần 》 《 vua phương Bắc 》 chờ một đống lớn hoàn thành tác phẩm, chưa từng thái giám, nhân phẩm bảo đảm, xin yên tâm xem.

  Q quần vân phi bầu trời: Sáu sáu, bảy ba lẻ một bốn

  (ps, đây là ngụy DND, số liệu đảng chớ quấy rầy, tất cả lấy quyển sách làm chuẩn)
  Tên tiếng trung: 暗影神座 - http://www.qidian.com/Book/3531655.aspx
  Click để mở rộng...
  Đây là một cái hố thần cố sự. Một đời trước trong game Raven bị mưu sát chi thần Cyric hố chết rồi. Lần này lọt vào Ultron giới, hãm hại một cái lại một cái thần linh, sau đó liền nhen lửa thần hỏa ngồi trên thần tọa... Bản thân siêu viễn cổ tác giả cũ, luy kế có 《 bá vương chi thương 》 《 phi vân tinh chí 》 《 phá nhật chi tâm 》 《 Thâm Uyên sát thần 》 《 vua phương Bắc 》 chờ một đống lớn hoàn thành tác phẩm, chưa từng thái giám, nhân phẩm bảo đảm, xin yên tâm xem. Q quần vân phi bầu trời: Sáu sáu, bảy ba lẻ một bốn (ps, đây là ngụy DND, số liệu đảng chớ quấy rầy, tất cả lấy quyển sách làm chuẩn) Tên tiếng trung: 暗影神座 - http://www.qidian.com/Book/3531655.aspx

Danh Sách Chương:

 1. 2 - Chương 2: Chạy nạn
 2. 3 - Chương 3: Tàn khốc thế giới
 3. Chương 4: Ăn mòn chi nha
 4. Chương 5: Thích khách tân sinh
 5. Chương 6: Mưu tính
 6. Chương 7: Có thù báo thù
 7. Chương 8: Nghi hoặc cùng châm lửa
 8. Chương 9: Không cách nào đình chỉ xung đột
 9. 10 - Chương 10: Cắn giết ma tướng
 10. 11 - Chương 11: Người không tìm đường chết
 11. Chương 12: Liên tục đánh lén
 12. 13 - Chương 13: Cống ngầm lật thuyền
 13. Chương 14: Thần thâu
 14. 15 - Chương 15: Thu hoạch
 15. Chương 16: Cơ quan thuật sĩ huyết thống
 16. Chương 17: Phương hướng
 17. Chương 18: Lộ liễu
 18. Chương 19: Một chuyện cười
 19. Chương 20: Khế ước thần chú
 20. Chương 21: Truyền thuyết độ
 21. Chương 22: Bị ngước nhìn
 22. Chương 23: Ngược lại thuật tiên đoán
 23. 24 - Chương 24: Gọi là số mệnh
 24. Chương 25: Đào hố
 25. 26 - Chương 26: Mồi
 26. Chương 27: Sứt đầu mẻ trán Ellison
 27. Chương 28: Cỏ xanh tiết
 28. Chương 29: Nữ thần thưởng thức
 29. Chương 30: Đội hữu mà...
 30. 31 - Chương 31: Âm Ảnh Sơn Cốc (trên)
 31. 32 - Chương 32: Âm Ảnh Sơn Cốc (trung)
 32. Chương 33: Âm Ảnh Sơn Cốc (dưới)
 33. Chương 34: Người... Thiếu một cái
 34. Chương 35: Bóng tối tế điển
 35. Chương 36: Ta coi thường hắn
 36. Chương 37: Giai đoạn thứ ba
 37. Chương 38: Phản bội
 38. Chương 39: Thần thâu vs thích khách
 39. Chương 40: Liền chiến
 40. Chương 41: Ellison tuyệt vọng
 41. Chương 42: Người thắng
 42. Chương 43: Giá cao bán người
 43. Chương 44: Điểm tính toán thu hoạch
 44. Chương 45: Hùng tâm
 45. Chương 46: Trở về
 46. Chương 47: Thu thập không có mắt
 47. 48 - Chương 48: Thiết thù giếng mỏ
 48. Chương 49: Bão táp hành giả Bear
 49. Chương 50: Tu luyện chưa bao giờ vui vẻ
 50. 51 - Chương 51: Khủng quái tập đoàn diệt
 51. Chương 52: Thu hoạch ngoài ý muốn
 52. Chương 53: Chính mình
 53. Chương 54: Thần thụ Nam tước
 54. 55 - Chương 55: Gặp lại
 55. Chương 56: Ảnh đế
 56. Chương 57: Dựa thế
 57. Chương 58: Hợp mưu
 58. Chương 59: Sương mù cuộc chiến (trên)
 59. Chương 60: Sương mù cuộc chiến (trung)
 60. 1 - Chương 61: Sương mù cuộc chiến (dưới)