Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

 • Mô Tả
  "Cậu mà là tài nữ? Tôi thấy cậu giống tặc nữ hơn!"
  ***
  "Tránh ra, tôi không thích cậu!
  ***
  "Này đầu gấu, đừng bám theo tôi nữa!"
  ***
  "Cậu không ăn uống gì thức đêm làm nó cho tôi sao? Đừng như thế nữa, đồ ngốc."
  ***
  "Tại sao cậu lại thành ra thế này? Trả lời đi, Lục Chi mà tôi biết là người không sợ thứ gì trên đời, là người thô lỗ nhất tôi từng biết...cậu của ngày xưa đâu?"
  ***
  "Này đầu gấu...tôi xin lỗi!"
  ***
  "Đầu gấu...anh nhớ em!"
  Click để mở rộng...
  "Cậu mà là tài nữ? Tôi thấy cậu giống tặc nữ hơn!" *** "Tránh ra, tôi không thích cậu! *** "Này đầu gấu, đừng bám theo tôi nữa!" *** "Cậu không ăn uống gì thức đêm làm nó cho tôi sao? Đừng như thế nữa, đồ ngốc." *** "Tại sao cậu lại thành ra thế này? Trả lời đi, Lục Chi mà tôi biết là người không sợ thứ gì trên đời, là người thô lỗ nhất tôi từng biết...cậu của ngày xưa đâu?" *** "Này đầu gấu...tôi xin lỗi!" *** "Đầu gấu...anh nhớ em!"

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Mở Màn Hoành Tráng
 2. Chương 2: Mama Xấu Xa Bắt Chuyển Trường!
 3. Chương 3: Hổ Báo Cũng Có Thể Làm Anh Hùng!
 4. Chương 4: Hổ Báo Lần Đầu Rung Động!
 5. Chương 5: Ai Nói Hổ Báo Không Phải Con Gái?
 6. Chương 6: Gặp Mặt Thông Gia-Thủ Tiêu Vệ Sĩ!
 7. Chương 7: Lục Chi Yếu Đuối
 8. Chương 8: Đi Học Lại
 9. Chương 9.1: Đừng Đùa Nữa! Lâm Huy Của Tôi Đang Ghen Kìa.
 10. Chương 9.2: Đừng Đùa Nữa! Lâm Huy Của Tôi Đang Ghen Kìa.
 11. Chương 9.3: Đừng Đùa Nữa! Lâm Huy Của Tôi Đang Ghen Kìa.
 12. Chương 10.1: Hứa Anh Tú, Cậu Mãi Bại
 13. Chương 10.2: Hứa Anh Tú Cậu Mãi Bại.
 14. Chương 10.3: Hứa Anh Tú, Cậu Mãi Bại
 15. Chương 10.4: Hứa Anh Tú, Cậu Mãi Bại
 16. Chương 11.1: Kế Hoạch Của Lục Chi
 17. Chương 11.2: Kế Hoạch Của Lục Chi.
 18. Chương 11.3: Kế Hoạch Của Lục Chi
 19. Chương 12: Đồ Ngốc! Tôi Hết Thích Cậu Rồi!
 20. Chương 13: Bắt Đầu Cuộc Sống Bạn Bè Trong Sáng
 21. Chương 14.1: Bẫy
 22. Chương 14.2: Bẫy
 23. Chương 15: Bảo Vệ Cậu...
 24. Chương 16: Có Một Vị Hàng Xóm Mới
 25. Chương 17: Thái Độ Kì Lạ. "cậu Là Ai?"
 26. Chương 18: Ở Bên Tôi.
 27. Chương 19: Âm Mưu.
 28. Chương 20: Lăng Cung Nam.
 29. Chương 21: Trước Lễ Đính Hôn.
 30. Chương 22: Báo Cáo Khẩn: Có Bom!
 31. Chương 23: Nghi Ngờ
 32. Chương 24: Từ Đầu Tới Cuối, Người Và Người Vốn Không Hiểu Gì Nhau
 33. Chương 25: Từ Đầu Tới Cuối Người Và Người Vốn Không Hiểu Gì Nhau.
 34. Chương 26: Những Tháng Ngày Tươi Đẹp Kết Thúc Không Một Ai Hay Biết.
 35. Chương 27: Trường Mới, Con Người Khác Xuất Hiện.
 36. Chương 28.1: Hổ Báo Đắc Tội Sói Đỏ
 37. Chương 28.2: Hổ Báo Đắc Tội Sói Đỏ
 38. Chương 28.3: Hổ Báo Đắc Tội Sói Đỏ
 39. Chương 28.4: Hổ Báo Đắc Tội Sói Đỏ
 40. Chương 29: Sắp Tới Chính Là Trường Mới.
 41. Chương 30: Nam Thần Xuất Hiện
 42. Chương 31.1: Trường Mới, Toàn Cố Nhân.
 43. Chương 31.2: Trường Mới, Toàn Cố Nhân.
 44. Chương 32: Các Cậu Giỏi Hơn Ai?
 45. Chương 33.1: Hận Một Người Không Dễ.
 46. Chương 33.2: Hận Một Người Không Dễ.
 47. Chương 34: Dự Báo Tương Lai: Bão, Hay Là Sóng Thần?
 48. Chương 35: Món Quà Mà Cả Đời Không Quên.
 49. Chương 36: Sự Dịu Dàng Nơi Nào
 50. Chương 37.1: Cố Nhân
 51. Chương 37.2: Cố Nhân
 52. Chương 38: Ánh Mắt Chưa Hẳn Nói Lên Tất Cả
 53. Chương 39: Mưa
 54. Chương 40: Sợ Hãi