12 Mảnh Ghép

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : 12 Mảnh GhépXin chào các bạn, mình xin nói trước mình viết theo mô típ cũ và mình cung bạch dương nên sẽ 1 số chỗ mình sẽ hơi thiên vị cho cung của mình, nếu các bạn thấy mình đang thiên vị cho cung nào thì hãy nhắc mình để mình sửa. Đây là lần đầu viết truyện nên xin các bạn ném đá nhè nhẹ tay. -Và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Đọc Thêm function showMoreDesc(){$("#showmore").hide();$(".story_description").css("max-height", "100%");return false;}
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : 12 Mảnh GhépXin chào các bạn, mình xin nói trước mình viết theo mô típ cũ và mình cung bạch dương nên sẽ 1 số chỗ mình sẽ hơi thiên vị cho cung của mình, nếu các bạn thấy mình đang thiên vị cho cung nào thì hãy nhắc mình để mình sửa. Đây là lần đầu viết truyện nên xin các bạn ném đá nhè nhẹ tay. -Và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đọc Thêm function showMoreDesc(){$("#showmore").hide();$(".story_description").css("max-height", "100%");return false;}