12 Chòm Sao Ở Miền Quê

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : 12 Chòm Sao Ở Miền Quê12 con người, 12 tính cách, 12 gia cảnh sẽ ra sao khi họ học chung trong một mái trường ở miền quê ******* * Tác giả sẽ giới thiệu nhân vật khi nhân vật xuất hiện * Tác giả có khi viết sai chính tả nên mong m.n thông cảm * Tác giả chỉ có thể chèn hình nv nữ mong m.n bỏ qua
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : 12 Chòm Sao Ở Miền Quê12 con người, 12 tính cách, 12 gia cảnh sẽ ra sao khi họ học chung trong một mái trường ở miền quê ******* * Tác giả sẽ giới thiệu nhân vật khi nhân vật xuất hiện * Tác giả có khi viết sai chính tả nên mong m.n thông cảm * Tác giả chỉ có thể chèn hình nv nữ mong m.n bỏ qua